27.11.2019
Doktorka pravnih nauka Irena Hadžiabdić je članica Centralne izborne komisije BiH od 2007. godine kada je na tu poziciju imenovao Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine BiH. Od aprila 2016. godine teče njen drugi mandat u CIK BiH, a tokom proteklog vremena je dva puta bila predsjednica - od januara 2010. do septembra 2011.
27.11.2019
Suad Arnautović, doktor političkih nauka, rođen je 17. novembra 1958. godine u Sarajevu. Obavljao je poslove državnog službenika u Republičkom sekretarijatu za narodnu odbranu SRBiH i Ministarstvu odbrane RBiH u oblasti civilne edukacije, te u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je bio šef Ureda za odnose s javnošću, načelnik Kabi
27.11.2019
Rođen je u Sarajevu 1977. godine, gdje je završio osnovnu školu, te pohađao Treću gimnaziju. Maturirao je u Gimnaziji Čapljina. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2004. godine, odbranivši diplomski rad iz Ustavnog prava na temu “Izborni sistem Bosne i Herceg
27.11.2019
Rođena je 1981.godine u Sarajevu.  Osnovno obrazovanje i Gimnaziju završila je u Istočnom Sarajevu.  Diplomirala je 2006. godine na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu.  Karijeru je započela 2007. godine kao sudski pripravnik-volonter u Osnovnom sudu u Sokocu, Odjeljenje u Istočnom Saraj
27.11.2019
Rođen 02.03.1963. godine u Mostaru.  Poslije završene Gimnazije diplomirao 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Od 1986. godine do aprila 2000. godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova R BiH – CSB Mostar. Položio stručni upravni ispit 1990. godine. Od 2000. godine do 26.11.201
27.11.2019
Rođen 23.01.1963. godine u Drinovcima - općina Grude, gdje je završio Osnovnu školu. U Grudama završio Gimnaziju, a Pravni fakultet 1987.godine u Mostaru. Položio stručni upravni ispit 1988. godine. Pravosudni ispit položio 1995. godine. Radnu karijeru proveo u tijelima državne uprave. Od 1987. godine do
27.11.2019
Rođen  02.01.1958. godine u Srnetici, općina Titov Drvar. Osnovnu školu završio u Sanskom Mostu, a Gimnaziju i Pravni fakultet u Banjaluci.     Radno iskustvo:  - od 1981. do 1987. godine Jugoslovenske željeznice, OOUR za Elektrotehničke poslove Banja Luka, razni poslovi,