Adresa:

Danijela Ozme 7

71000 SARAJEVO

Bosna i Hercegovina

Telefon:

CENTRALA:                                + 387 33 251 300

ODNOSI S JAVNOŠĆU:              + 387 33 251 323

Fax:                                              + 387 33 251 329

E-mail adrese:

[email protected]
(služi za sve kontakte, žalbe, primjedbe I sl. A u vezi sa Izbornom komisijom BiH)

[email protected]
(služi za sve kontakte, žalbe, primjedbe I sl. A u vezi registracije putem pošte)

[email protected]
(služi za sve kontakte, žalbe, primjedbe tehničke prirode I sl. A u vezi sa web site-om Izborne komisije BiH)