Jovan Kalaba

Rođen  02.01.1958. godine u Srnetici, općina Titov Drvar. Osnovnu školu završio u Sanskom Mostu, a Gimnaziju i Pravni fakultet u Banjaluci. 

 

 Radno iskustvo:

 - od 1981. do 1987. godine Jugoslovenske željeznice, OOUR za Elektrotehničke poslove Banja Luka, razni poslovi, od pripravnika do samostalnog referenta za pravne poslove;

 - od 1987. do 1992.godine preduzeće “Oteks” Ohrid, zastupnik za regiju Bosanska Krajina;

 - od 1996. do 1998. godine “Basket Borac Komerc” B.Luka, rukovodilac poslovne jedinice;

 - od 1998. do 2007. godine direktor ugostiteljskog preduzeća “Beograd” Banja Luka;

 - od 2007. do 2008. godine “Urbanistički zavod RS” Banja Luka, samostalni stručni referent;

 - od 2008. godine zaposlen u JU “Zavodu za zapošljavanje RS” Filijala Banja Luka;

Od 2008. do 2012. godine rukovodilac Filijale, a od 2012. godine na radnom mjestu viši stručni saradnik za ostvarivanje prava nezaposlenih lica;

 

Nakon aktivnog bavljenja sportom, angažovan u brojnim sportskim aktivnostima, jedan od osnivača Vaterpolo saveza Republike Srpske i Vaterpolo saveza BiH.

 

Aktivno učestvovao u svim izbornim procesima od 2000. godine, kao posmatrač na biračkom mjestu i u lokalnoj izbornoj komisiji.