Irena Hadžiabdić

Rođena je u Zenici 1960. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Zenici, a zvanje diplomiranog pravnika stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga završila je postdiplomske studije u Velikoj Britaniji iz oblasti “Evropskih politika, prava i menadžmenta”. Doktorsku disertaciju  pod nazivom  “ Evropski demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine” odbranila je na Pravnom fakultetu u Zenici.

Prvi radni odnos zasnovala je kao advokatski pripravnik, a zatim je radila u Upravno-pravnom odjeljenju Ministarstva unutarnjih poslova Zenica (CSB Zenica).

Dugi niz godina se usavršavala u sferi izbora kroz razne vrste edukacija u zemlji i inozemstvu. Kao ekspert za izbore prezentirala je iskustva o provedbi izbora i finansiranju političkih stranaka u BiH na više stručnih i znanstvenih konferencija i radionica. Autor je knjige “ Izbori u Bosni i Hercegovni -Dug put ka demokratskim standardima“, te je napisala sedam publikacija i osamnaest članaka na temu izbora.

Od 1997. do 2001. godine naizmjenično je radila na poslovima u Odjelu za izbore i Odjelu za demokratizaciju u Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi (OSCE) u Travniku i Zenici.

Za izvršnu direktoricu ureda Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES ) za BiH imenovana je 2001. godine. Aktivno je učestvovala u osnivanju Udruženja izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH) čiji je osnovni zadatak unapređenje izbora u BiH i profesionalna edukacija izborne adminstracije. Do imenovanja za članicu Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH), bila je na poziciji izvršne direktorice ovog udruženja.

U septembru 2007. godine Zastupnički dom Parlamentarne Skupštine BiH imenovao ju je za članicu CIK BiH, a dužnost Predsjednice ove komisije obavljala je od januara 2010. do septembra 2011. godine. Kao članica CIK BiH učestvovala je u radu parlamentarnih interresornih radnih grupa.
Nakon isteka sedmogodišnjeg mandata ponovo je imenovana za članicu CIK BiH 27.04.2016. godine, a dužnost predsjednice komisije obavljala je od 1. januara 2017.godine do 31.09.2018. godine.

Od 2002.- 2016. godine na pozive UN-a, OSCE ODIHR (Odjel za izbore Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za sigurnost i suradnju u Evropi), Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Međunarodnog republikanskog instituta (IRI) bila je članica timova za procjenu provedbe izbora u šesnaest zemalja.

U periodu od juna 2011. do septembra 2012. godine bila je predsjednica Udruženja evropskih izbornih zvaničnika (ACEEEO). Predstavljala je CIK BiH u Izvršnom odboru ACEEEO-a i u Odboru za nadzor i reviziju Udruženja svjetskih izbornih tijela (A-WEB) do oktobra 2016. godine.

2014. godine je imenovana u Odbor direktora Međunarodne fondacije za izborne sisteme  sa sjedištem u Vašingtonu DC.

Centar za parlamentarne studije u Londonu ( ICPS) dodijelio joj je  međunarodnu nagradu za izuzetna dostignuća u izbornom menadžmentu, 2013.

U maju 2019. godine dodijeljeno joj je priznanje „osoba godine“ ( Večernjakov pečat za javnu upravu).