Anketa o nevažećim glasačkim listićima

Sukladno međunarodnim standardima „zakon mora jasno definirati koji glasački listići su važeći, a koji nevažeći. Pravila za određivanje valjanosti glasačkih listića ne trebaju biti toliko stroga kako biračima ne bi bilo bezrazložno oduzeto pravo glasa. Ključni načelo jeste ukoliko je volja birača jasna, glasački listić treba biti prebrojan. (Guidelines for Reviewing a Legal Framework for Elections, The OSCE/ODIHR, Second Edition, 2013 / Смјернице за ревизију правног оквира за изборе, OEBS/ODIHR, друго издање 2013.)

S obzirom da je procenat nevažećih glasačkih listića za svake izbore u Bosni i Hercegovini približno jednak, te je veći od izbornog standarda koji se kreće od 3-4%, pri čemu glasovanje nevažećim glasačkim listićima ima isti efekt kao da niste izišli na izbore, jer ti glasački listići ne utječu na izborni rezultat, Središnje izborno povjerenstvo BiH provodi anonimnu online anketu kako bi identificiralo razloge zašto određen procent birača u glasačku kutiju ubaci neispunjen (prazan) glasački listić ili listić koji je ispunjen na nepropisan način i koji će biti ocijenjen kao nevažeći.

Rezultati ove ankete će biti pažljivo analizirani i omogućit će definiranje odgovarajućih mjera za smanjenje broja/procenta nevažećih glasačkih listića.

Molimo vas odgovorite na svako pitanje.

1. Izlazite li na izbore?

2. Je li vam u cijelosti jasan način glasovanja na izborima?

3. Smatrate li informativno-edukacijsku kampanju koju provode Središnje izborno povjerenstvo BiH s ostalim izbornim sudionocima o načinu glasovanja za svake izbore, dostatnom za obuku birača o načinu ispunjavanja glasačkih listića?

Navedite prijedlog za unaprjeđenje

4. Jeste li ikad ostavili neispunjen (prazan) glasački listić?

Ako ste odgovorili sa DA navedite razlog i za koji nivo vlasti (upišite)

5. Jeste li ikad namjerno učinili glasački listić nevažećim?

Ukoliko ste odgovorili s DA navedite razlog

6. Što je po vašem mišljenju razlog za nevažeće glasačke listiće?

7. Jesu li vam poznata pravila za ocjenu valjanosti glasačkih listića?

8. Ukoliko su vam poznata pravila za ocjenu valjanosti glasačkih listića, smatrate li ih prestrogim?

9. Dodatni komentari