Danas u 16:00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata

Sarajevo, 18.06.2024. godine –  U skladu sa Naputkom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16:00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2024. godine, koji će se održati u nedjelju, 06. listopada.

Središnje izborno povjerenstvo BiH sukladno rokovima utvrđenim u navedenom Naputku izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, nakon čega se podnose kandidacijske liste. Odnosno, rok za podnošenje kandidacijskih listi je od 26.06. do 08.07. 2024. godine do 16:00 sati.