Opoziv načelnika Općine Stari Grad Sarajevo proveden sukladno zakonu

Sarajevo, 17.08.2023. godine -  Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je na 58. sjednici donijelo odluku kojom je utvrdila da je postupak opoziva načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, Hadžibajrić Ibrahima, proveden sukladno zakonu te da mu mandat načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, prestaje danom pravomoćnosti navedene odluke.

Odluka će biti objavljena na internet-stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objavljivanja ista dostavljena svim sudionicima u opozivu načelnika Općine Stari Grad Sarajevo.

Žalba na odluku se podnosi Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana prijema ove odluke preko Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, sukladno članku 6.9 stavak (1) i stavak (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Nakon pravomoćnosti današnje odluke sukladno članku 14.3 Izbornog zakona BiH Središnje izborno povjerenstvo BiH donosi odluku o raspisivanju prijevremenih izbora kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora. Prijevremeni izbori se održavaju u roku od 90 dana od dana raspuštanja izabranog organa, odnosno prestanka mandata sukladno ustavu i zakonu. Od dana raspisivanja prijevremenih izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 90 dana i mandat članova organa izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata organa izabranih na redovitim izborima.

 

Odluka o prestanku mandata načelniku Općine Stari Grad Sarajevo (Hadžibajrić Ibrahim)