Visokom predstavniku u BiH NJ.E. Christianu Schmidtu uručena Zlatna plaketa Središnjeg izbornog povjerenstva BiH

Sarajevo, 06.07.2023. godine - Cijeneći napore i izuzetnu podršku Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Nj.E. Christiana Schmidta za unapređenja rada Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, po kriterijima iz članka 3. stavak (1) točka d) Pravilnika o vrsti i dodjeli priznanja Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 45. sjednici održanoj 08.06.2023. godine donijelo odluku o dodjeli Zlatne plakete Nj.E. Schmidtu.

Svečano uručenje priznanja Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Visokom predstavniku u BiH NJ.E. Christianu Schmidtu upriličeno je danas u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Središnje izborno povjerenstvo BiH podsjeća na izuzetnu potporu koju je Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini pružio tokom pripreme i provedbe Općih izbora 2022. godine, a posebno imajući u vidu deblokade vezane za osiguranje sredstava za provedbu izbora, te u tome smislu omogućavanja održavanja izbora.

Odredbama članka 1.2a Izbornog zakona BiH je imperativno propisano da nadležne institucije sredstva za provedbu izbora moraju osigurati u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je kontinuirano pozivalo donosioce odluka u Bosni i Hercegovini da ispune svoju zakonsku obavezu i u zakonskom roku osiguraju financijska sredstva za provedbu Općih izbora 2022. godine. Neosiguranje sredstava u zakonom propisanom roku ozbiljno je ugrozilo  izborni proces i dovelo u pitanje održavanje Općih izbora 2022. godine u BiH.

Obzirom da je Središnje izborno povjerenstvo BiH bilo onemogućeno u vršenju svojih zakonskih ovlaštenja, Visoki predstavnik je donošenjem Odluke o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine, Odluke kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Odluke kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine omogućio održavanje Općih izbora 2022.godine, te onemogućio ovakve blokade u budućnosti.

Središnje izborno povjerenstvo BiH još jednom izražava žaljenje zbog toga što nadležni organi Bosne i Hercegovine, i pored niza apela, nisu postupili sukladno svojim obavezama iz Izbornog zakona BiH.