Prijevremeni izbori 2023. godine – prijave 76 osoba ne ispunjavaju uvjete za glasovanje izvan BiH

Sarajevo, 09.01.2023. godine -  Na osnovu članka 2.9 stavak (1) točka 4. i 17, a u svezi s člankom 3.15 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, članka 28. Pravilnika o uporabi i izradi izvadaka iz Središnjeg biračkog popisa, Odluke o raspisivanju i održavnju prijevremenih izbora za gradonačelnike gradova Bihać, Tuzla, Srebrenik, i Zvornik i načelnika općina Bratunac i Vogošća Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je danas na 2. sjednici u 2023. godini donijelo Odluku kojom se odbija upis u Izvadak iz Središnjeg biračkog popisa za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine za 76 osoba. Njihove prijave su odbijene jer ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete, odnosno nedostaje validan dokaz o identitetu ili nedostaje dokaz o prebivalištu u BiH ili nedostaje validan dokaz o točnoj adresi boravka izvan BiH ili prijava ima više nedostataka.

Sastavni dio odluke je i spisak odbijenih osoba za upis u Izvadak za glasovanje izvan BiH na prijevremenim izborima 2023. godine, a ista će biti objavljena na mrežnoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objave dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. Protiv navedene odluke se može izjaviti žalba Apelacijskom odjelu Suda BiH putem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na mrežnoj stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

U skladu sa Uputstvom o redoslijedu izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća Centralni birački spisak se zaključuje 16.01.2023. godine.

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Grada Bihać, Tuzla, Srebrenik i Zvornik i načelnika Općine Bratunac i Vogošća održati će se u nedjelju, 05.02.2023. godine.

Današnju 2. sjednicu Centralne izborne komisije BiH možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=39rnWhx5Ou8