61 . sjednica Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

13. 9. 2023 10 : 0 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 60. sjednice Središnjega izbornog povjerenstva Bosne i Herecegovine
 2. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupaka utvrđivanja odgovornosti političkih stranaka radi kršenja odredaba Zakona o financiranju političkih stranaka i Poglavlja 15 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – Financiranje izborne kampanje, Lokalni izbori 2020. godine
 3. Prijedlog Odluke u postupku utvrđivanja kršenja odredaba članka 7.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine od strane političkog subjekta Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD – Milorad Dodik
 4. Prijedlog Odluke o upostavi Glavnog centra za brojanje i imenovanju direktora i zamjenika direktora Glavnog centra za brojanje za provedbu prijevremenih izbora za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju glavnog kontrolora, zamjenika glavnog kontrolora, kontrolora za obradu, unos i potvrđivanje rezultata glasovanja i kontrolora za transport, rukovanje i skladištenje glasačkih listića i drugog izbornog materijala na prijevremenim izborima za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo
 6. Prijedlog Rješenja o pristupu informacijama po zahtjevu Amira Pilava iz Sarajeva
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe izbora za tijela lokalne samouprave – savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo
 8. Prijedlog Zaključka o ispravci Zaključka broj: 06-1-07-3-405/23 od 26. 6. 2023. godine
 9. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu:
   1) uredskog namještaja (daktilo stolice, drveni zatvoreni ormari, drveni otvoreni ormari, mali stol) – LOT 1
   2) uredskog namještaja (metalni ormari sa bravom) – LOT 2
 10. Ostalo


Predsjednik

Dr. Suad Arnautović