Kompanija C.P.A. d.o.o. kvalificirana za štampanje glasačkih listića za Lokalne izborne 2024. godine, slijede daljnje faze pregovora

Sarajevo, 19.06.2024. – Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za štampanje i pakovanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine, kompanija C.P.A. d.o.o. Tojšići, Kalesija je zadovoljila sve potrebne uslove i kvalificirala se za daljnje faze pregovora.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, odluka o rezultatima postupka pretkvalifikacije donesena je na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije BiH. C.P.A. d.o.o. će biti pozvana da u drugoj fazi postupka dostavi početnu ponudu, a nakon toga u trećoj fazi konačnu ponudu prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ovu nabavku istekao je jučer, 18.06.2024. godine u 14:00 sati. Od ukupno 16 kompanija koje su preuzele tendersku dokumentaciju, samo se C.P.A. d.o.o. prijavila i dostavila potrebnu dokumentaciju. 

Podsjećamo da je ova nabavka usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića ponovljena zbog nedostatka ponuda u prethodnom otvorenom postupku, uz zadržavanje istih uslova iz prethodnog postupka.

Procjenjena vrijednost ovog angažmana iznosi približno 1.370.000 KM bez PDV-a, odnosno približno 1.600.000 KM sa PDV-om.