Danas u 16:00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata

Sarajevo, 18.06.2024. godine –  U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16:00 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine, koji će se održati u nedjelju, 06. oktobra.

Centralna izborna komisija BiH u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom Uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se podnose kandidatske liste. Odnosno, rok za podnošenje kandidatskih listi je od 26.06. do 08.07. 2024. godine do 16:00 sati.