ODIHR procjenjuje predizborno okruženje i aktivnosti na pripremama za Lokalne izbore 2024. godine u BiH

Sarajevo, 21.05.2024. godine –  U okviru Misije Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za procjenu potreba u Bosni i Hercegovini delegacija u sastavu gđa Ana Rusu, viša savjetnica za izbore i gđa Martina Barker - Ciganikova, savjetnica za izbore danas je posjetila Centralnu izbornu komisiju BiH gdje je održan sastanak sa predsjednicom i članovima Centralne izborne komisije BiH.

Tokom sastanka dr. Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH je predstavila status realizacije preporuka OSCE/ODIHR-a iz Završnog izvještaja o posmatranju Općih izbora 2022. godine u BiH.

Svrha Misije je procijeniti predizborno okruženje i aktivnosti na pripremama za izbore.