Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju, 06. oktobra 2024. godine

Sarajevo, 08.05.2024. godine – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na 21. sjednici donijela Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 06. oktobra.

 

Izbori su raspisani za:

 • 58 općinskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • 53 skupštine općina u Republici Srpskoj,
 • 111 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
 • 21 gradsko vijeće u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • 10 skupština gradova u Republici Srpskoj, 
 • 31 gradonačelnik u Bosni i Hercegovini i
 • Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata. Na ovim Lokalnim izborima biti će izabrano 3200 vijećnika/odbornika  i 142 gradonačelnika/ načelnika.

Procjena je da će Lokalni izbori u BiH 2024. godine koštati oko 19.000.000 KM.

Centralna izborna komisija BiH usvojila je Odluku zaključivanju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 07.05.2024. godine u 24:00 sati prema kojoj je u Centralni birački spisak upisano 3.406.088  birača.

Državljani BiH koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje izvan BiH na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije BiH od dana raspisivanja izbora do 23.07.2024. godine do 24:00 sata. Državljani BiH koji su se prijavili da glasaju izvan BiH na prošlim Općim izborima putem portala e- Izbori, potrebno je da potvrde svoju prijavu, dopune eventualne izmjene ako ih je bilo i dostave potrebnu dokumentaciju.

Centralna izborna komisija BiH usvojila je i Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti prema kojem od 09. do 24. maja 2024. godine se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate.

Ističemo, prijava za ovjeru političkog subjekta, kao i prijave kandidata i kandidatskih listi, podnose se isključivo elektronski, putem on-line portala Centralne izborne komisije BiH „e-izbori“. Pristup online portalu se ostvaruje korištenjem bilo kojeg internet-pretraživača koristeći adresu izbornog portala Centralne izborne komisije BiH ( https://eizbori.izbori.ba ).

Za otvaranje korisničkog naloga i pristupa on-line portalu e-Izbori politički subjekt dužan je podnijeti pisani zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a koji je dostupan na internet stranici Centralne izborne komisije BiH  www.izbori.ba , koji se dostavlja putem e maila: [email protected] .

Da bi se ovjerili za učešće na izborima, politička stranka ili nezavisni kandidat moraju podnijeti Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učestvovanje na izborima, koja sadrži najmanje:

 1. 100 potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 10.000 birača, ili
 2. 200 potpisa za izbore u općini u kojoj je ovaj broj bio veći od 10.000 birača upisanih u Centralni birački spisak;
 3. pet % potpisa birača upisanih u Centralni birački spisak za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Centralni birački spisak na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Centralni birački spisak.

Politička stranka i nezavisni kandidat, oslobođeni su obaveze prikupljanja potpisa podrške za načelnika, odnosno gradonačelnika i u općinskom vijeću, skupštini općine, skupštini grada i gradskom vijeću ukoliko imaju nosioca mandata načelnika odnosno gradonačelnika ili nosioca mandata u općinskom vijeću, skupštini općine, skupštini grada i gradskom vijeću za koji se podnosi prijava. Ako je mandat osvojila koalicija ili lista nezavisnih kandidata na Lokalnim izborima 2020. godine, smatra se da je svaka politička stranka članica te koalicije ili svaki nezavisni kandidat na listi nezavisnih kandidata osvojio mandat i oslobođeni su obaveze prikuplјanja potpisa podrške.

Politički subjekt, uz prijavu za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine, pored potpisa podrške, podnosi slјedeću dokumentaciju:

 1. rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa za novoosnovane političke stranke koje nije starije od 60 dana; ukoliko je rješenje starije od 60 dana dostavlja se originalni izvod iz sudskog registra koji nije stariji od 60 dana za ranije registrovane političke stranke;
 2. izjavu propisanu članom 1.6 i 1.13 Izbornog zakona BiH potpisanu od strane predsjednika političkog subjekta čija vjerodostojnost potpisa je potvrđena ovjerom nadležnog organa. Ova izjava može biti potpisana od strane predsjednika političkog subjekta i u sjedištu Centralne izborne komisije BiH, u prisustvu ovlaštenog službenog lica Centralne izborne komisije BiH. Prilikom potpisivanja izjave u sjedištu Centralne izborne komisije BiH ovlašteno službeno lice Centralne izborne komisije BiH utvrđuje identitet predsjednika političkog subjekta na osnovu važeće lične isprave iz člana 5.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
 3. dokaz o uplaćenom novčanom iznosu takse za ovjeru;
 4. finansijski izvještaj koji obuhvata period od tri (3) mjeseca prije podnošenja prijave, u skladu s članom 15.1a Izbornog zakona BiH;
 5. potpisanu i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nema neizmirenih obaveza po osnovu pravosnažnih i izvršnih odluka o izrečenim novčanim kaznama koje je izrekla Centralna izborna komisija BiH, osim u slučaju da se plaćanje kazne vrši u ratama, u skladu sa Odlukom Centralne izborne komisije BiH;
 6. broj računa za finansiranje izborne kampanje u skladu sa članom 15.1b Izbornog zakona BiH;
 7. Izvještaj о prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa članom 15.1d stav (1) Izbornog zakona BiH (izvodi banke sa računa ili analitička kartica banke) i
 8. akt o određivanju ovlaštenog predstavnika koalicije/liste nezavisnih kandidata potpisan od strane svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije/ svih nezavisnih kandidata  (podnose koalicije i liste nezavisnih kandidata).

Visine taksi za učešće na Lokalnim  izborima 2024. godine su sljedeće:

 1. Političke stranke uplaćuju 2.000,00 KM  za političku stranku koja se kandiduje u sjedištu stranke za načelnika odnosno gradonačelnika i za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće odnosno skupštinu grada, te po 200,00 KM za kandidovanje u svakoj novoj izbornoj jedinici, za načelnika odnosno gradonačelnika i za općinsko vijeće odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće odnosno skupštinu grada kao i za Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 1. Nezavisni kandidati uplaćuju 1.000,00 KM za kandidaturu za načelnika općine ili gradonačelnika, općinsko vijeće odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće odnosno skupštinu grada i Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Politička stranka i nezavisni kandidat obavezni su novčani iznos takse uplatiti sa svog transakcijskog računa koji će se namjenski koristiti za izbornu kampanju tokom Lokalnih izbora 2024. godine, na račun JRT broj: 0000030000000145 kod Centralne banke BiH, svrha uplate: uplata takse na podračun Centralne izborne komisije BiH broj 37111614.

Za izbor predstavnika za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina ne podnose se potpisi podrške birača upisanih u Centralni birački spisak i ne uplaćuje se taksa.

Odluka o raspisivanju izbora, Uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti kao i svi drugi podzakonski akti bitni za provedbu Lokalnih izbora 2024. godine od danas su dostupni svim učesnicima izbornog procesa na posebnoj podstranici na internet stranici Centralne izborne komisije BiH na linku https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=3&CategoryID=1336 .

Današnju sjednicu Centralne izborne komisije BiH možete pogledati na YouTube kanalu Centralne izborne komisije BiH:

https://www.youtube.com/watch?v=Lx3l03hZd58