Podzakonski akti za Lokalne izbore 2024. godine

Sarajevo, 03.05.2024. godine - Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici, u okviru priprema za provedbu Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2024. godine, a nakon stupanja na snagu Odluke Visokog predstavnika u BiH od 26.03.2024. godine kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, usvojila 26 podzakonskih akata bitnih za provedbu Lokalnih izbora u BiH 2024. godine. Tamo gdje je bilo potrebno usvojeni su i prečišćeni tekstovi radi lakšeg snalaženja.

Usvojeni podzakonski akti stupaju na snagu danom donošenja a objavit će se u jedinstvenom broju „Službenog glasnika BiH“. Na web stranici Centralne izborne komisije BiH bit će objavljeni iduće sedmice, na dan raspisivanja izbora.

Današnu sjednicu Centralne izborne komisije BiH možete pogledati na youtube kanalu Centralne izborne komisije BiH:

https://www.youtube.com/watch?v=dRaCms6vfkQ  - Prvi dio

https://www.youtube.com/watch?v=JxLTXFxhG5c  - Drugi dio