U prvoj polovini maja Centralna izborna komisija BiH raspisuje Lokane izbore 2024. godine u BiH

Sarajevo, 29.04.2024. godine - Centralna izborna komisija BiH će, u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, na sjednici koja će biti održana iduće sedmice donijeti Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2024. godine kojom će biti utvrđen datum održavanja izbora i organi vlasti za koje se provide izbori . Na istoj sjednici će biti usvojeno i Uputstvo o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine.

Centralna izborna komisija BiH podsjeća da svi eventualni kandidati, pored ostalih uslova propisanih zakonom, moraju do dana raspisivanja izbora imati prijavljeno prebivalište u izbornoj jedinici u kojoj se žele kandidirati.