Finansijski izvještaji političkih stranaka za 2023. godinu

Sarajevo, 25.04.2024. godine - Zakonom o finansiranju političkih stranaka propisano je da su političke stranke dužne voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima, te Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijeti finansijski izvještaj za svaku kalendarsku godinu (računovodstvenu godinu). Finansijski izvještaj se podnosi do 31.3. naredne godine. U vezi sa navedenim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je uputila akt svim političkim strankama, kojim ih je upozorila na zakonsku obavezu podnošenja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu do 31. marta 2024. godine.

Godišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu podnijelo je 138 političkih stranaka, što čini 73,80% od ukupno 187 političkih stranaka sa evidencije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Navedeni izvještaj za 2023. godinu Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine nije podnijelo 49 politička stranka, što čini 26,20%.

Političkim strankama koje nisu podnijele godišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu, Centralna izborna komisija BiH će uputiti urgenciju za dostavljanje istih, čime im se u skladu sa odredbom iz člana 14. stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranka daje mogućnost da prije izricanja kazne ili preduzimanja administrativne mjere, dobrovoljno postupe  i podnesu finansijske izvještaje.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine godišnje finansijske izvještaje političkih stranaka za 2023. godinu, sa podacima o izvorima finansiranja, će objaviti na svojoj web stranici www.izbori.ba.