Dvodnevna edukacija političkih subjekata - Elektronska prijava političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine

Sarajevo, 26.03.2024. godine -  Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa Planom  i programom obavezne edukacije članova organa za provođenje izbora za 2024. godinu, kojim je obuhvaćena i edukacija političkih subjekata, održati će dvodnevnu edukaciju pod nazivom: „Elektronska prijava političkih subjekata za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine“.

Edukacija će se održati 03. i 04. aprila 2024. godine (srijeda i četvrtak) u prostorijama Centra za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, ul. Danijela Ozme 7, sa početkom u 11:00 sati.

Ukazujemo na važnost prisustva edukaciji jer će predmet edukacije biti upoznavanje političkih stranaka i nezavisnih kandidata sa novim načinom podnošenja prijava za ovjeru učešća na izborima elektronskim putem kao i sa funkcionalnostima on-line portala e-izbori, obavezama te rokovima u procesu podnošenja prijava za ovjeru za učešće na neposrednim izborima, te postupanjem Centralne izborne komisije BiH u provedbi procesa provjera podnesenih prijava za ovjeru i kandidatskih listi.

U okviru edukacije biti će obrađene sljedeće teme:

  • Elektronska prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata  za učešće na izborima;
  • Elektronska prijava koalicija i  listi nezavisnih kandidata za učešće na izborima;
  • Elektronsko podnošenje kandidatskih listi.

 

Preuzmite poziv