CIK BiH izrekao novčane kazne za 67 političkih stranaka u ukupnom iznosu od 540.200,00 KM

Sarajevo, 15.03.2024. godine – Centralna izborna komisija BiH je na 11. sjednici održanoj 14.03.2024. godine, na osnovu Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2020. godinu (javnosti dostupni na web stranici www.izbori.ba), zbog kršenja pojedinih odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH, novčano kaznila 67 političkih stranaka u ukupnom iznosu od 540.200,00 KM.

Usvojene odluke o izricanju kazni nisu pravosnažne, protiv istih se može izjaviti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

U prilogu ovog saopćenja nalazi se pregled političkih stranaka sa iznosom izrečene novčane kazne.

Prilog