Velika posjećenost na Danima otvorenih vrata „Promocija novih tehnologija u izbornom procesu“

Sarajevo, 13.10.2023. godine – Danas je završena petodnevna aktivnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom “Dani otvorenih vrata -Promocija novih tehnologija u izbornom procesu“ koja je realizirana u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH.

Kao i prethodnih dana i danas je zabilježena velika posjećenost učenika/studenata, članova organa vlasti, predstavnika političkih stranaka, članova općinskih/gradskih izbornih komisija, novinara, predstavnika ambasada i međunarodnih organizacija u BiH i drugih zainteresiranih pojedinaca i organizacija.

Događaj je bio prilika da učenici/studenti, izabrani i imenovani članovi organa vlasti, predstavnici političkih stranaka, novinari i drugi zainteresirani razgovaraju s predstavnicima Centralne izborne komisije BiH o izbornom sistemu i izbornom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, te dobiju praktičnu prezentaciju najsavremenije opreme koja se koristi na biračkim mjestima, a odnosi se na automatsku identifikaciju birača, proces glasanja i skeniranja glasačkih listića, kao i brz transfer rezultata s biračkog mjesta do Glavnog centra za brojanje.

Svih pet dana predsjednik i članovi Centralne izborne komisije BiH kao i službenici Sekretarijata CIK BiH su bili na raspolaganju posjetiocima da odgovaraju na pitanja i dodatno pojasne svaki od koraka upotrebe najsavremenije opreme na biračkim mjestima. U navedenom periodu Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine je posjetilo oko 700 osoba.

Dani otvorenih vrata su samo jedna od aktivnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u njezinim nastojanjima da promovira i inicira unapređenje izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i ta nastojanja će se nastaviti i u budućnosti  promovirajući i predstavljajući upotrebu novih tehnologija u izbornom procesu i u drugim općinama/gradovima u BiH kao i kroz pilot projekat. Naime, Centralna izborna komisija BiH u saradnji s Delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini i Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) je započela provedbu aktivnosti „Testnog projekta podrške Europske unije za uvođenje novih tehnologija u izborni proces u BiH“, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

U narednom periodu Centralna izborna komisija BiH će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima dopuniti svoju raniju Inicijativu za izmjene Izbornog zakona BiH te predložiti zakonska rješenja za uvođenje novih tehnologija u izborni proces u BiH i istu dostaviti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

 

 

*

 

U Seulu (Južna Koreja) je jučer, 12.10.2023. godine održana konferencija povodom desete godišnjice od osnivanja A-WEB-a. A-WEB je Svjetsko udruženje izbornih tijela koje okuplјa 119 izbornih tijela iz 110 zemalјa. Bosna i Hercegovina je stalna članica Izvršnog odbora A-WEB-a kojeg, također, čine predstavnici iz Afrike, Amerike, Azije, Evrope i zemalјa Okeanie.

Na konferenciji je učestvovala gđa Vanja Bjelica-Prutina, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Bila je to prilika da se evaluira rad Asocijacije u proteklih 10 godina, te su dati prijedlozi u cilju daljeg unaprijeđenja rada i jačanja A-WEB-a.

Na marginama Konferencije, gđa Bjelica-Prutina se sastala sa predsjednikom Stalnog izbornog tijela Ruminije gdinom Grebla Tonijem, sa kojim je razgovarala o važnosti buduće saradnje i razmjene iskustava i znanja izmedju ove dvije institucije. Razgovarano je i o skorom potpisivanju Memorandum o razumijevanju u vezi sa saradnjom u oblasti izbora između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Stalnog izbornog tijela Rumunije.