Održano žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda na glasačkom listiću - Prijevremeni izbori za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo

Sarajevo, 20.09.2023. godine - U skladu sa Uputstvom o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijevremenih izbora za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je provela žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću.

Ovjerene su tri političke stranke, međutim žrijebane su dvije (SDP-Socijaldemokratskka partija BiH i SDA-Stranka deokratske akcije) jer SBiH-Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije dostavila ime kandidata jučer do 16 sati kada je istekao rok za podnošenje kandidatskih listi.

Centralna izborna komisija BiH nakon provedenog žrijebanja svojom odlukom određuje redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću. O postupku žrijebanja se vodi zapisnik, koji će zajedno sa navedenom odlukom, nakon sjednice Centralne izborne komisije BiH, biti dostupan javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

Prijevremeni izbori za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo će se održati u nedjelju, 29.10.2023. godine.