Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope usvojio izvještaj o posmatranju Općih izbora 2022. godine u BiH

Sarajevo, 24.04.2023. godine -  Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope je na svojoj 44. plenarnoj sjednici usvojio izvještaj misije u kojoj je učestvovala delegacija od 15 članova i koja je posmatrala izbore održane 2. oktobra 2022. godine u Bosni i Hercegovini. Na dan izbora, devet timova s devetnaest posmatrača Kongresa posjetilo je oko 125 biračkih mjesta kako bi posmatrali izborne procedure, od otvaranja biračkih mjesta do brojanja glasačkih listića.

  “Izbori su općenito bili mirni i dobro organizirani, te u skladu s odgovarajućim odredbama na većini posjećenih biračkih mjesta”, istaknuo je izvjestitelj Stewart Dickson (Ujedinjeno Kraljevstvo, ILDG) i pozdravio brojna praktična poboljšanja koja je provela izborna administracija kako bi se smanjila mogućnost izborne prevare.

Međutim, izvještaj Kongresa je identifikovao neka područja u kojima još ima prostora za napredak, posebno u pogledu medija, ravnopravnog sudjelovanja žena u političkom životu i nedostatka transparentnosti i nadzora nad finansiranjem kampanja političkih stranaka.

Osim toga, izvještaj Kongresa poziva vlasti da poboljšaju dostupnost biračkih mjesta i da preispitaju proceduru za pomoć pri glasanju.

Nadalje, izvjestitelj je još jednom ponovio preporuku Kongresa da se izbori za kantonalne skupštine organizuju odvojeno od općih izbora kako bi se izbjeglo da regionalna pitanja budu zasjenjena državnim. “Povjerenje, interes i volja za bavljenjem kantonalnom politikom vratit će se jedino predlaganjem jasnih političkih alternativa i programa građanima Bosne i Hercegovine”, zaključio je.

Više na linku:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680aa5ebb#_Toc127285710