31 . (hitna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

11. 6. 2024 13 : 0 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 25. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 26. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 27. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Instrukcije o pravu predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora od strane političkih subjekata
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Berkovići
   2) Kupres (F BiH)
   3) Novi Grad
 4. Prijedog Odluke u predmetu Bosanska narodna stranka (kod 03065)
 5. Prijedlog Odluke o povratu novčanog iznosa za taksu za ovjeru
 6. Prijedlog Uputstva o izmjeni Uputstva o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:
   1) nabavku ambalažnog materijala (PVC vreće) – LOT 1
   2) nabavku ambalažnog materijala (kartonske kutije) – LOT 2
 8. Ostalo


 

Predsjednica
dr. Irena Hadžiabdić