22 . sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

9. 5. 2024 10 : 0 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 18. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 19. (hitne, korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Grada Sarajeva
   2) Općina Vukosavlje
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Prijedor
   2) Općinske izborne komisije Domaljevac-Šamac
   3) Općinske izborne komisije Neum
 4. Prijedlog Odluke o naknadi za rad u biračkim odborima na provođenju Lokalnih izbora 2024. godine
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Privremenog Plana nabavki za 2024. godinu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovne
 6. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga izrade i presnimavanja video spota, motivacijskog video spota i audio džingla za Lokalne izbore 2024. godine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga izrade i presnimavanja video spota, motivacijskog video spota i audio džingla
 7. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga lektorisanja za potrebe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluge lektorisanja
 8. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga izdavanja avio karata
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga izdavanja avio karata
 9. Prijedlog Odluke o nabavci ugostiteljskih usluga za potrebe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Oduke o nabavci usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
 11. Ostalo

Predsjednica
dr. Irena Hadžiabdić