20 . (korespodentna) sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

3. 5. 2024 10 : 0 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Kiseljak
 2. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Gradiška
   2) Gradske izborne komisije Prnjavor
   3) Općinske izborne komisije Odžak
 3. Prijedlog Odluke iz oblasti primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 4. Prijedlog Rješenja za pristup informacijama po zahtjevu Amira Purića iz Političke organizacije građana Naša stranka
 5. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za otkup i uništavanje bezvrijedne registraturne građe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog Odluke o diplomatsko-konzularnim predstavništvima u kojim se planira održavanje izbora
 7. Prijedlog Odluke o načinu izrade, obliku i sadržaju, čuvanju, upotrebi i uništavanju štambilja kojim se otiskuju glasački listići na izborima u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst
 8. Prijedlog Odluke o formi i sadržaju glasačkog listića za sve nivoe vlasti neposrednih izbora na Lokalnim izborima 2024. godine
 9. Prijedlog Odluke o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst
 10. Prijedlog Odluke o logu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji će se koristiti za Lokalne izbore 2024. godine
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini novčanih naknada za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 12. Prijedlog Odluke o visini novčanih naknada za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst
 13. Prijedlog Pravilnika o provedbi izbora u Bosni i Hercegovini
 14. Prijedlog Pravilnika o prijavi i uslovima za ovjeru političkog subjekta za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine
 15. Prijedlog Pravilnika o medijskom predstavljanju i javnom oglašavanju političkih subjekata u izbornom procesu
 16. Prijedlog Pravilnika o postupku imenovanje biračkih odbora za Lokalne izbore 2024. godine
 17. Prijedlog Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska
 18. Prijedlog Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka
 19. Prijedlog Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima nezavisnih kandidata
 20. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka
 21. Prijedlog Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka – Prečišćeni tekst
 22. Prijedlog Pravilnika o službenoj legitimaciji državnih službenika u Službi za reviziju financiranja političkih stranaka
 23. Prijedlog Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 24. Prijedlog Uputstva o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje
 25. Prijedlog Uputstva o dopunama Uputstva o dodjeli i prestanku mandata
 26. Prijedlog Uputstva o dodjeli i prestanku mandata – Prečišćeni tekst
 27. Prijedlog Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redosljeda na glasačkom listiću
 28. Prijedlog Uputstva o postupku žrijebanja političkih subjekata za utvrđivanje redosljeda na glasačkom listiću – Prečišćeni tekst
 29. Prijedlog Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini
 30. Prijedlog Uputstva o uslovima i procedurama za akreditiranje izbornih posmatrača u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst
 31. Prijedlog Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o izgledu i načinu ispunjavanja obrasca izjave o imovinskom stanju
 32. Prijedlog Uputstva o izgledu i načinu ispunjavanja obrasca izjave o imovinskom stanju – Prečišćeni tekst
 33. Prijedlog Uputstva o postupku dostavljanja, prijema, obrade i arhiviranja prijave političkog subjekta elektronskim putem
 34. Prijedlog Uputstva o izmjenama i dopunama Uputstva o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim komisijama
 35. Prijedlog Uputstva o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim komisijama – Prečišćeni tekst
 36. Prijedlog Uputstva o dopunama Uputstva o postupku provođenja posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine
 37. Prijedog Uputstva o postupku provođenja posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst
 38. Prijedlog Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta
 39. Prijedlog Uputstva o žrijebanju političkih subjekata za mjesta u biračkom odboru
 40. Prijedlog Uputstva o izmjeni i dopuni Uputstva o postupku slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata državljana Bosne i Hercegovine za glasanje izvan Bosne i Hercegovine
 41. Prijedlog Uputstva o postupku slanja, primanja, obrade, arhiviranja i zaštite elektronskih prijava i dokumenata državljana Bosne i Hercegovine za glasanje izvan Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst
 42. Prijedlog Uputstva o provedbi pilot projekta na Lokalnim izborima 2024. godine uz upotebu izbornih tehnologija
 43. Ostalo

Predsjednica
dr. Irena Hadžiabdić