14 . sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

4. 4. 2024 11 : 0 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 11. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Breza
   2) Općinsko vijeće Ravno
   3) Općinsko vijeće Vogošća
   4) Skupština općine Istočna Ilidža
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije
   1) Drvar
   2) Trnovo (F BiH)
 4. Prijedlog Uputstva o dodjeli i prestanku mandata
 5. Prijedlozi odluka iz oblasti primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine:
   1) brisanje iz Centralnog biračkog spiska
   2) sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 6. Prijedlog Rješenja za pristup informacijama po zahtjevu Maje Erak iz Viteza
 7. Prijedlog Zaklјučka o pokretanju postupka za odabir arhivske građe iz registraturne građe, izlučivanje i uništavanje bezvrijedne registraturne građe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog Odluke o prikuplјanju ponuda za prodaju i uništenje dijela bezvrijedne registraturne građe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog privremenog Plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu
 10. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine
 11. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga štampanja i pakovanja izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
 12. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga poštanske dostave izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
 13. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci materijala za Lokalne izbore 2024. godine
   2) nabavci ambalažnog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
   3) imenovanju Komisije za nabavku materijala i ambalažnog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
 14. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga transporta izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga transporta izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine
 15. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe provođenja Lokalnih izbora 2024. godine
   2) imenovanju Komisije za nabavku usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe provođenja Lokalnih izbora 2024. godine
 16. Ostalo


Predsjednica
dr. Irena Hadžiabdić