9 . sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

28. 2. 2024 10 : 0 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 6. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 7. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Široki Brijeg
   2) Skupština općine Bratunac
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Gradske izborne komisije Bihać
 4. Prijedlog Pravilnika za izradu godišnjeg programa rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i izvještavanje
 5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije i nepravilnosti
 6. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 31. 12. 2023. godine
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju elaborata o izvršenom popisu/ inventurisanju sredstava, potraživanja i obaveza Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2023. godine
 8. Prijedog Zaključka o edukaciji osoba zaduženih za vođenje poslovnih knjiga
 9. Ostalo


Predsjednica
dr. Irena Hadžiabdić