34 . sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

22. 7. 2022 10 : 0 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 32. (korespondentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Unsko-sanskog kantona
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Derventa
   2) Gradske izborne komisije Gradačac
   3) Općinske izborne komisije Hadžići
   4) Općinske izborne komisije Istočna Ilidža
   5) Općinske izborne komisije Ključ
   6) Općinske izborne komisije Nevesinje
 4. Prijedlog Odluke o određivanju redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za Opće izbore 2022. godine
 5. Prijedlog za dobijanje saglasnosti za ručno raspoređivanje birača na biračka mjesta i poništenje prethodnih ručnih dodjela
 6. Prijedlog Odluke po zahtjevu političke stranke Bosanska narodna stranka – B.N.S.-V.N.D.
 7. Prijedlog Odluke u predmetu političke stranke Savez mladih snaga
 8. Prijedlog Odluke po prigovoru političkog subjekta Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine od 30. 5. 2022. godine
 9. Prijedlog Zaključka po podnesku od 6. 7. 2022. godine
 10. Prijedlog Odluke u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – upis u Centralni birački spisak
 11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu izrade, obliku i sadržaju, čuvanju, upotrebi i uništavanju štambilja
 12. Prijedlog Odluke o prekovremenom radu u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju kontakt osobe za saradnju sa tužilaštvima
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za zakup poslovnog prostora
 15. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga transporta izbornog materijala
 16. Informacija o odluci Komiteta ministara Vijeća Evrope CM/Del/Dec (2020) 1436/H46-5 od 10. juna 2022. godine o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, Ap. br. 27996/06
 17. Ostalo

 

Predsjednik

dr. Suad Arnautović