1 . sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2022. godini

13. 1. 2022 10 : 0

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 81. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 82. (korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 83. (žurne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 84. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 85. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Ilijaš
 3. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka u predmetu kršenja odredbi člana 1.10 stav (1) tačka 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Mostar
   2) Gradske izborne komisije Prijedor
   3) Općinske izborne komisije Busovača
   4) Općinske izborne komisije Foča (F BiH)
   5) Općinske izborne komisije Ilidža
   6) Općinske izborne komisije Teočak
 5. Prijedlog odluka o povratu novčanog iznosa takse za ovjeru za učešće na prijevremenim izborima za gradonačelnika Grada Prijedor
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 7. Prijedlog Odluke u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – upis u Centralni birački spisak
 8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka
 9. Prijedlog Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima političkih stranaka (prečišćeni tekst)
 10. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima neovisnih kandidata
 11. Prijedlog Pravilnika o predizbornim i postizbornim finansijskim izvještajima neovisnih kandidata (prečišćeni tekst)
 12. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka
 13. Prijedlog Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka (prečišćeni tekst)
 14. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka
 15. Prijedlog Pravilnika o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka (prečišćeni tekst)
 16. Prijedlog Uputstva o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje
 17. Prijedlog Uputstva o donošenju finansijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke
 18. Prijedlog Završnog izvještaja o napretku u provedbi preporuka iz Revidiranog Plana integriteta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 19. Prijedlog Akcionog plana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. za 2022. godinu
 20. Ostalo

 

Predsjednik

       Željko Bakalar