#PodcastPodcast „Opći Izbori 2022“ Centralna izborna komisija BiH realizira u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i uz finansijsku podršku Ambasade Švajcarske u BiH

#PODCAST14

Gost podcasta: Jovan Kalaba, član Centralne izborne komisije BiH
Tema podcasta:Dodjela i prestanak mandata

#PODCAST13

Gost podcasta: Mišo Krstović, šef Sektora za pravne poslove i upravno rješavanje u Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH
Tema podcasta:Posredni izbori

#PODCAST12

Gost podcasta: Zehra Tepić, državna službenica u Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH
Tema podcasta:Podnošenje Izjava o imovinskom stanju

#PODCAST11

Gost podcasta: dr. Ahmet Šantić, član Centralne izborne komisije BiH

Tema podcasta:Dinamika i procedure objave izbornih rezultata

#PODCAST10

Gost podcasta: Adi Agić, zamjenik direktora Glavnog centra za brojanje

Tema podcasta: Glavni centar za brojanje

#PODCAST9

Gost podcasta: dr. Irena Hadžiabdić, članica Centralne izborne komisije BiH

Tema podcasta: Birački odbori

#PODCAST8

Gost podcasta: Vanja Bjelica-Prutina, članica Centralne izborne komisije BiH

Tema podcasta: Pravila ponašanja u izbornoj kampanji

#PODCAST7

Gost podcasta: Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije BiH

Tema podcasta: Informiranje birača

#PODCAST6

Gost podcasta: Damir Avdibegović, državni službenik u Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH

Tema podcasta: Akreditiranje izbornih posmatrača

#PODCAST5

Gost podcasta: Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Tema podcasta: Zaštita izbornog prava-prigovori i žalbe

#PODCAST4

Gost: Jasmina Ramić Odobašić, stručna savjetnica u Odsjeku za izbore u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Tema: Ovjera političkih subjekata za učešće na Općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za nedjelju, 02. oktobra 2022. godine sa fokusom na podnošenje i ovjeru kandidatskih listi i kandidata

#PODCAST3

Gost: Sanja Tošović, šefica Odsjeka za revizijske poslove u Sekretarijatu CIK BiH

Tema: Podnošenje finansijskih izvještaja političkih stranaka u izbornoj godini i finansiranje izborne kampanje

#PODCAST2

Gost: Goran Mišković, generalni sekretar CIK BiH

Tema: Rokovi i redosljed izbornih aktivnosti

#PODCAST1

Gost: Ermin Kos, šef Sektora za izbore i IKT u Sekretarijatu CIK BiH

Tema: Portal e-Izbori sa fokusom na elektronsku prijavu birača za glasanje izvan BiH