Pokrenut ponovni postupak javne nabave usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine

Sarajevo, 07.06.2024. godine –  Nakon pravomoćnosti Odluke o poništenju postupka javne nabave usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine, Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je na 30. sjednici donijelo novu Odluku o nabavi usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine (ponovni postupak nabave).

Procjenjena vrijednost nabave je približno 1.370.000 KM bez PDV-a, odnosno približno 1.600.000 KM sa PDV-om za zaključenje okvirnog sporazuma, a za štampanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine će se zaključiti ugovor na osnovu ovog okvirnog sporazuma na vrijednost 1.282.000 KM bez PDV, odnosno 1.500.000 KM sa PDV i izvršit će se primjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavi, sukladno odredbama članka 21. stavak (1) točka a) Zakona o javnim nabavama, iz razloga što ni jedna ponuda nije dostavljena do krajnjeg roka za dostavu ponuda u otvorenom postupku, i uvjeti za ugovor nisu promijenjeni u odnosu na uvjete iz prethodnog postupka.

U ponovnom postupku nabave usluga tiskanja i pakiranja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine vrijednost nabave je povećana za oko 250.000 KM.