Istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata

Sarajevo, 24.05.2024. godine –  Sukladno Naputku o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine, danas u 16:00 sati istekao je rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2024. godine, koji će se održati u nedjelju, 06. listopada.

Preliminarni pregled podnešenih prijava političkih stranaka pogledajte ovdje.

Preliminarni pregled podnešenih prijava neovisnih kandidata pogledajte ovdje.

Preliminarni pregled podnešenih prijava neovisnih kandidata (nacionalne manjine) pogledajte ovdje.

Središnje izborno povjerenstvo BiH sukladno rokovima utvrđenim u navedenom Naputku izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, nakon čega se stiču uvjeti za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi neovisnih kandidata. Odnosno, rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi neovisnih kandidata je od 10. do 18. lipnja 2024. godine do 16:00 sati.