U Bukureštu završen 12. Globalni forum o modernoj direktnoj demokraciji

Bukurešt, 20.05.2024. godine –  Na poziv Svjetske udruge izbornih tijela (A-WEB) i Stalnog izbornog tijela Rumunije gđa Vanja Bijelica-Prutina, članica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH učestvovala je na 12. Globalnom forumu o modernoj direktnoj demokraciji koji se od 15. do 18. svibnja 2024. godine održavao u Bukureštu.

U okviru panela “Unapređenje i podržavanje direktne demokracije iz perspektive tijela za provođenje izbora” gđa Bjelica-Prutina je održala prezentaciju pod nazivom “Postupci opoziva i referenduma u Bosni i Hercegovini”.

Gđa Bijelica-Prutina je osim zakonskog okvira predstavila ulogu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u postupcima referenduma i opoziva načelnika/gradonačelnika opština/gradova u BiH kao i sudsku praksu.

A-WEB je Svjetska udruga izbornih tijela koja okuplјa 119 izbornih tijela iz 110 zemalјa. Bosna i Hercegovina je članica Izvršnog odbora A-WEB kojeg, također, čine predstavnici iz Afrike, Amerike, Azije, Evrope i zemalјa Okeanie.

Tokom boravka u Bukureštu gđa Vanja Bjelica-Prutina se sastala sa gdinom Tonijem Grebla, predsjednikom Stalnog izbornog vijeća Rumunije.