Trenutno stanje prijava političkih subjekata i prijava birača izvan BiH

Sarajevo, 17.05.2024. godine – Sukladno Naputku o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine koji će se održati u nedjelju 06. listopada 2024. godine rok za podnošenje prijava za ovjeru sudjelovanja na izborima za političke stranke i neovisne kandidate ističe 24.05.2024. godine u 16:00 sati.

Središnjem izbornom povjerenstvu BiH je do danas 290 političkih stranaka i neovisnih kandidata predalo zahtjeve za otvaranje korisničkog naloga za pristup online portalu e-izbori i to:

  • 113 političkih stranaka
  • 163 neovisna kandidata
  • 12 neovisnih kandidata pripadnika nacionalnih manjina
  • Dvije udruge građana - kandidiranje neovisnog kandidata  pripadnika nacionalnih manjina

Do danas su tri neovisna kandidata u potpunosti završila proces podnošenja prijave, odnosno osim elektronskog slanja prijave izvršili su obavezu dostavljanja originalne dokumenatcije u sjedište Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Središnje izborno povjerenstvo BiH neće objavljivati pregled političkih stranaka i neovisnih kandidata koji su podnijeli zahtjev za otvaranje korisničkog računa ili prijavu prije isteka roka za podnošenje prijava za ovjeru sudjelovanja na Lokalnim izborima 2024. godine. 

Podsjećamo, prijava za ovjeru političkog subjekta, kao i prijave kandidata i kandidacijskih listi, podnose se isključivo elektronski, putem online portala Središnjeg izbornog povjerenstva BiH „e-izbori“. Pristup online portalu se ostvaruje korištenjem bilo kojeg internet-pretraživača koristeći adresu izbornog portala Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ( https://eizbori.izbori.ba ).

Nagalašavamo da prijava za ovjeru političke stranke ili neovisnog kandidata, pored ostalog, mora da sadrži i broj računa političke stranke, odnosno neovisnog kandidata za financiranje izborne kampanje, kao i izvješće о prometu posebnog računa za financiranje troškova izborne kampanje, sukladno članku 15.1d stavak (1) Izbornog zakona BiH (izvodi banke sa računa ili analitička kartica banke).

Ističemo da prijava podnešena elektronskim putem ne oslobađa političke subjekte obaveze da originalne dokumente dostave osobno u sjedište Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (Ul. Danijela Ozme 7, Sarajevo) prije isteka roka za podnošenje prijava.

Središnje izborno povjerenstvo BiH podsjeća da državljani BiH koji su u inozemstvu, ukoliko se žele   prijaviti  da glasuju iz inozemstva potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasovanje izvan BiH  putem portala e-Izbori  do 23.07.2024 do 24:00 sati.

Detaljne informacije o postupku elektronske registracije birača iz inozemstva Središnje izborno povjerenstvo BiH je objavilo u Video vodiču za elektronsku prijavu birača izvan BiH  dostupnom na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=SRkAr8qrzy0 .

Do danas portalu e-Izbori pristupilo je i otvorilo nalog 1.219 korisnika. Obrađene su 623 prijave od čega 526 birača ispunjava uvjete za upis u Središnji birački popis  za glasovanje izvan BiH, dok  97 birača ima nedostatak u prijavi te su obavješteni da otklone nedostatke.     

Na kraju podsjećamo da raseljene osobe unutar BiH, ukoliko žele izvršiti promjenu biračke opcije za Lokalne izbore 2024. godine, potrebno je da podnesu zahtjev nadležnom općinskom/gradskom centru za birački popis do 23.07.2024. godine.

Sve o Lokalnim izborima 2024. godine, uključujući i podzakonske akte, dostupno je

svim učesnicima izbornog procesa na posebnoj podstranici na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na linku:

https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=4&CategoryID=1337  .