Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u nedjelju, 06. listopada 2024. godine

Sarajevo, 08.05.2024. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je na 21. sjednici donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2024. godine. Izbori će se održati u nedjelju, 06. listopada.

Izbori su raspisani za:

 • 58 općinskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • 53 skupštine općina u Republici Srpskoj,
 • 111 načelnika općina u Bosni i Hercegovini,
 • 21 gradsko vijeće u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • 10 skupština gradova u Republici Srpskoj, 
 • 31 gradonačelnik u Bosni i Hercegovini i
 • Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Zagarantirana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 općini za 23 kandidata. Na ovim Lokalnim izborima bit će izabrano 3200 vijećnika/odbornika  i 142 gradonačelnika/ načelnika.

Procjena je da će Lokalni izbori u BiH 2024. godine koštati oko 19.000.000 KM.

Središnje izborno povjerenstvo BiH usvojilo je Odluku o zaključivanju Središnjeg biračkog popisa sa stanjem na dan 07.05.2024. godine u 24:00 sati prema kojoj je  u Središnji birački popis upisano 3.406.088 birača.

Državljani BiH koji su u inozemstvu, ako se žele prijaviti da glasuju iz inozemstva potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasovanje izvan BiH na zvaničnoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH od dana raspisivanja izbora do 23.07.2024. godine do 24:00 sata. Državljani BiH koji su se prijavili da glasuju izvan BiH na prošlim Općim izborima putem portala e- Izbori, potrebno je da potvrde svoju prijavu, dopune eventualne izmjene ako ih je bilo i dostave potrebnu dokumentaciju.

Središnje izborno povjerenstvo BiH usvojilo je i Naputak o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti prema kojem od 09. do 24. svibnja 2024. godine se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i neovisne kandidate.

Ističemo, prijava za ovjeru političkog subjekta, kao i prijave kandidata i kandidacijskih listi, podnose se isključivo elektronski, putem on-line portala Središnjeg izbornog povjerenstva BiH „e-izbori“. Pristup online portalu se ostvaruje korištenjem bilo kojeg internet-pretraživača koristeći adresu izbornog portala Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ( https://eizbori.izbori.ba ).

Za otvaranje korisničkog naloga i pristupa on-line portalu e-Izbori politički subjekt dužan je podnijeti pisani zahtjev Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, a koji je dostupan na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva  www.izbori.ba , koji se dostavlja putem e maila: [email protected] .

Da bi se ovjerili za učešće na izborima, politička stranka ili neovisni kandidat moraju podnijeti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH prijavu za sudjelovanje na izborima, koja sadrži najmanje:

 1. 100 potpisa birača upisanih u Središnjih birački popis za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Središnji birački popis na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 10.000 birača, ili
 2. 200 potpisa za izbore u općini u kojoj je ovaj broj bio veći od 10.000 birača upisanih u Središnji birački popis;
 3. pet % potpisa birača upisanih u Središnji birački popis za izbore za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine i za načelnika općine, u općini u kojoj broj birača upisanih u Središnji birački popis na dan raspisivanja izbora nije bio veći od 1000 birača upisanih u Središnji birački popis.

Politička stranka i neovisni kandidat, oslobođeni su obveze prikupljanja potpisa potpore za načelnika, odnosno gradonačelnika i u općinskom vijeću, skupštini općine, skupštini grada i gradskom vijeću ukoliko imaju nositelja mandata načelnika odnosno gradonačelnika ili nositelja mandata u općinskom vijeću, skupštini općine, skupštini grada i gradskom vijeću za koji se podnosi prijava. Ako je mandat osvojila koalicija ili lista neovisnih kandidata na Lokalnim izborima 2020. godine, smatra se da je svaka politička stranka članica te koalicije ili svaki neovisni kandidat na listi neovisnih kandidata osvojio mandat i oslobođeni su obveze prikuplјanja potpisa potpore.

Politički subjekt, uz prijavu za učešće na Lokalnim izborima 2024. godine, pored potpisa potpore, podnosi slјedeću dokumentaciju:

 1. rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa za novoosnovane političke stranke koje nije starije od 60 dana; ukoliko je rješenje starije od 60 dana dostavlja se originalni izvadak iz sudskog registra koji nije stariji od 60 dana za ranije registrirane političke stranke;
 2. izjavu propisanu člankom 1.6 i 1.13 Izbornog zakona BiH potpisanu od strane predsjednika političkog subjekta čija vjerodostojnost potpisa je potvrđena ovjerom nadležnog organa. Ova izjava može biti potpisana od strane predsjednika političkog subjekta i u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, u prisustvu ovlaštenog službenog lica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Prilikom potpisivanja izjave u sjedištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH ovlašteno službeno lice Središnjeg izbornog povjerenstva BiH utvrđuje identitet predsjednika političkog subjekta na osnovu važeće osobne isprave iz članka 5.12 stavak (4) Izbornog zakona BiH;
 3. dokaz o uplaćenom novčanom iznosu takse za ovjeru;
 4. financijsko izvješće koje obuhvata razdoblje od tri (3) mjeseca prije podnošenja prijave, sukladno članku 15.1a Izbornog zakona BiH;
 5. potpisanu i ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nema neizmirenih obveza po osnovu pravosnažnih i izvršnih odluka o izrečenim novčanim kaznama koje je izreklo Središnje izborno povjerenstvo BiH, osim u slučaju da se plaćanje kazne vrši u ratama, sukladno Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva BiH;
 6. broj računa za financiranje izborne kampanje sukladno članku 15.1b Izbornog zakona BiH;
 7.  Izvješće о prometu posebnog računa za financiranje troškova izborne kampanje, sukladno članku 15.1d stavak (1) Izbornog zakona BiH (izvadci banke s računa ili analitička kartica banke) i
 8. akt o određivanju ovlaštenog predstavnika koalicije/liste neovisnih kandidata potpisan od strane svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije/ svih neovisnih kandidata  (podnose koalicije i liste neovisnih kandidata).

 

Visine taksi za sudjelovanje na Lokalnim  izborima 2024. godine su sljedeće:

 1. Političke stranke uplaćuju  2.000,00 KM  za političku stranku koja se kandidira u sjedištu stranke za načelnika odnosno gradonačelnika i za općinsko vijeće, odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće odnosno skupštinu grada, te po 200,00 KM za kandidiranje u svakoj novoj izbornoj jedinici, za načelnika odnosno gradonačelnika i za općinsko vijeće odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće odnosno skupštinu grada kao i za Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 1. Neovisni kandidati uplaćuju 1.000,00 KM za kandidaturu za načelnika općine ili gradonačelnika, općinsko vijeće odnosno skupštinu općine, gradsko vijeće odnosno skupštinu grada i Skupštinu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Politička stranka i neovisni kandidat obavezni su novčani iznos takse uplatiti sa svog transakcijskog računa koji će se namjenski koristiti za izbornu kampanju tijekom Lokalnih izbora 2024. godine, na račun JRT broj: 0000030000000145 kod Centralne banke BiH, svrha uplate: uplata takse na podračun Središnjeg izbornog povjerenstva BiH broj 37111614.

Za izbor predstavnika za popunu garantiranih mandata za pripadnike nacionalnih manjina ne podnose se potpisi potpore birača upisanih u Središnji birački popis i ne uplaćuje se taksa.

Odluka o raspisivanju izbora, Naputak o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti kao i svi drugi podzakonski akti bitni za provedbu Lokalnih izbora 2024. godine od danas su dostupni svim sudionicima izbornog procesa na posebnoj podstranici na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na linku https://www.izbori.ba/Default.aspx?Lang=4&CategoryID=1337 .

Današnju sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH možete pogledati na YouTube kanalu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH:

https://www.youtube.com/watch?v=Lx3l03hZd58