Financijska izvješća političkih stranaka za 2023. godinu

Sarajevo, 25.04.2024. godine - Zakonom o financiranju političkih stranaka propisano je da su političke stranke dužne voditi evidenciju o svojim prihodima i rashodima, te Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine podnijeti financijsko izvješće za svaku kalendarsku godinu (računovodstvenu godinu). Financijska izvješća se podnose do 31.3. naredne godine. U vezi sa navedenim Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je uputilo akt svim političkim strankama, kojim ih je upozorila na zakonsku obavezu podnošenja godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu do 31. ožujka 2024. godine.

Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu podnijelo je 138 političkih stranaka, što čini 73,80% od ukupno 187 političkih stranaka sa evidencije Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Navedeno izvješće za 2023. godinu Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine nije podnijelo 49 politička stranka, što čini 26,20%.

Političkim strankama koje nisu podnijele godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu, Središnje izborno povjerenstvo BiH će uputiti urgenciju za dostavljanje istih, čime im se sukladno odredbi iz članka 14. stavak (3) Zakona o financiranju političkih stranka daje mogućnost da prije izricanja kazne ili preduzimanja administrativne mjere, dobrovoljno postupe  i podnesu financijska izvješća.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine godišnja financijska izvješća političkih stranaka za 2023. godinu, sa podacima o izvorima financiranja, će objaviti na svojoj web stranici www.izbori.ba.