Više od 20 miliona KM isplaćeno političkim subjektima u 2023. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u BiH

Sarajevo, 18.04.2024. godine -  Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je, pored ostalog, na današnjoj sjednici primilo k znanju informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji financijskih izvješća političkih stranaka za 2021. godinu, sa nalazima revizije i Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2021. godini kao i informaciju o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će, sukladno Zakonu o financiranju političkih stranaka, pokrenuti postupak protiv 47 političkih stranaka, za koje je pregledom i revizijom njihovih financijskih izvješća utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su u 2021. godini prekršile odredbe Zakona o financiranju političkih stranaka. Navedena izvješća o reviziji političkih stranaka sa nalazima revizije i mišljenjem revizora će biti objavljeni na internet stranici www.izbori.ba , a mišljenje revizora i u Službenom glasniku BiH.

Prema podacima, prikupljenim od nadležnih organa i institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, za financiranje političkih subjekata u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 20,996,233.43 KM. Od planiranog iznosa isplaćeno je 96,65 %, odnosno političkim subjektima su isplaćena sredstva u iznosu od 20,293,347.55 KM.

Informacija ne sadrži podatke o uplatama sredstava političkim subjektima iz proračuna Srenjobosanskog kanton, Općine Breza i Općine Kalinovik jer ih još nisu dostavili.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će takođe na svojoj internet stranici objaviti podatke o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2023. godini iz proračuna svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, izuzev Srednjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik.