Završena je dvodnevna edukacija o elektroničkim prijavama i započet proces javnih nabava za Lokalne izbore 2024. godine.

Sarajevo, 04.04.2024. - Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je završilo prvi ciklus edukacija za članove tijela za provođenje izbora pod nazivom "Elektroničke prijave političkih subjekata za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2024.", te je održala 14. sjednicu na kojoj je, između ostalog, usvojila Prijedlog privremenog Plana javnih nabava za 2024. godinu i donijela odluke o pokretanju postupaka javnih nabava za Lokalne izbore 2024. godine.

Na edukaciju je pozvano ukupno 97 predstavnika političkih subjekata koji su sudjelovali na izborima 2022. godine. Ukupno se 60 sudionika odazvalo i aktivno sudjelovalo u programu. Cilj edukacije bio je detaljno predstaviti nove metode podnošenja prijava za ovjeru sudjelovanja na izborima putem elektroničke aplikacije.