Dvodnevna edukacija političkih subjekata - Elektronička prijava političkih subjekata za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2024. godine

Sarajevo, 26.03.2024. godine -  Sukladno  Planu i programu obvezne edukacije članova organa za provedbu izbora za 2024. godinu, kojim je obuhvaćena i edukacija političkih subjekata, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine održati će dvodnevnu edukaciju pod nazivom: „Elektronička prijava političkih subjekata za sudjelovanje na Lokalnim izborima 2024. godine“.

Edukacija će se održati 03. i 04. travnja 2024. godine (srijeda i četvrtak) u prostorijama Centra za edukaciju Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, u Sarajevu, ul. Danijela Ozme 7, sa početkom u 11:00 časova.

Ukazujemo na važnost prisustva edukaciji jer će predmet edukacije biti upoznavanje

političkih stranaka i neovisnih kandidata s novim načinom podnošenja prijava za ovjeru sudjelovanja na izborima elektroničkim putem kao i sa funkcionalnostima on-line portala e-izbori, obvezama te rokovima u procesu podnošenja prijava za ovjeru za sudjelovanje na neposrednim izborima, te postupanjem Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u provedbi procesa provjera podnesenih prijava za ovjeru i kandidacijskih listi.

U okviru edukacije biti će obrađene sljedeće teme:

  • Elektronička prijava političkih stranaka i neovisnih kandidata  za sudjelovanje na izborima;
  • Elektronička prijava koalicija i  listi neovisnih kandidata za sudjelovanje na izborima i
  • Elektroničko podnošenje kandidacijskih listi.

 

Preuzmite poziv