Održana edukacija „Godišnja financijska izvješća političkih stranaka za 2023. godinu i program utroška sredstava za 2024. godinu“.

Sarajevo, 13.03.2024. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je održalo edukaciju za osobe odgovorne za vođenje poslovnih knjiga političkih stranaka, podnošenje financijskih izvješća i osobe koje su ovlaštene da kontaktiraju sa Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine, pod nazivom: „Godišnja financijska izvješća političkih stranaka za  2023. godinu i program utroška sredstava za 2024. godinu“.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je tokom kontrole i revizije financijskih izvješća, koje političke stranke podnose sukladno članku 12. Zakona o financiranju političkih stranaka i njenim podzakonskim aktima, utvrdila da veliki broj političkih stranaka prilikom izrade i podnošenja financijskih izvješća pravi greške. Takođe, političke stranke postupaju suprotno odredbama članka 4. stavak (1) Zakona o financiranju političkih stranaka, na način da ne sačinjavaju program utroška sredstava, da sredstva troše mimo utvrđenog programa utroška sredstava i/ili suprotno ciljevima političke stranke.

S tim u vezi, cilj današnje edukacije je bio da se osobama odgovornim za vođenje poslovnih knjiga političkih stranaka, podnošenje financijskih izvješća i osobama koja su ovlaštena da kontaktiraju sa Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine omogući sticanje, odnosno proširenje znanja o izvorima financiranja političkih stranaka, zabranjenim izvorima financiranja i nenovčanim donacijama, rokovima, sadržaju i načinu podnošenja financijskih izvješća, te načinu donošenja financijskog plana i programa utroška sredstava političke stranke.