Postupak utvrđivanja i potvrđivanja rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH

Sarajevo, 17.02.2023. godine -  Sukladno članku 2.9 stavak (1) točka 9. Izbornog zakona BiH Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, ovjerava da su ti izbori provedeni sukladno Izbornom zakonu BiH i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH.

U vezi sa postupkom utvrđivanja i potvrđivanja rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federeacije BiH obavještavamo javnost o sljedećem:

Izbori za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH vrše se sukladno odredbama članka  9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 i 9.19 Izbornog zakona BiH.

Sukladno članku 9.19 stavak (1) Izbornog zakona BiH „Tri kandidata izabrana sukladno člancima 9.13 do 9.18 ovog Zakona odlučuju između sebe koji od njih će obavljati funkciju predsjednika. Ukoliko se dogovor ne postigne, o tome će odlučivati Predstavnički dom.“.

Sukladno članku 58h. Naputka o postupku provedbe posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH „Odluka nadležnog doma Parlamenta Federacije BiH o izboru liste od tri kandidata sukladno člancima 9.13 do 9.18 Izbornog zakona BiH i odluka iz članka 9.19 stavak (1) Izbornog zakona BiH, zajedno sa kompletnim izbornim materijalom dostavlja se Središnjem izbornom povjerenstvu BiH na utvrđivanje i potvrđivanje rezultata izbora sukladno članku 2.9 stavak (1) tačka 9. Izbornog zakona BiH.“.

Do danas,  17.02.2023. godine Središnje izborno povjerenstvo BiH je primilo izborni materijal samo od Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Da bi moglo pristupiti postupku utvrđivanja izbornih rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH neophodno je da Središnje izborno povjerenstvo BiH dobije izborni materijal iz Doma naroda Parlamenta Federacije BiH kao i odluku iz članka 9.19 stavak (1) Izbornog zakona BiH.

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine kada se steknu uvjeti donosi odluku o utvrđivanju rezultata izbora, a nakon protoka roka za podnošenje žalbi i nakon pravomoćnosti odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH donosi odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH i istu objavljuje u „Službenom glasniku BiH“ .