Okončana ovjera kandidacijskih listi i kandidata za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine

Sarajevo, 25.07.2022. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 35. sjednici održanoj 25.07.2022. godine razmatrajući Izvješće o izvršenim provjerama kandidacijskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija za sudjelovanje na Općim izborima 2022. godine, nakon isteka roka za otklanjanje neostataka, završila proces ovjere kandidacijskih listi i kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.

Na 33. sjednici održanoj 14.07.2022. godine, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je ovjerilo 750  kandidcijskih listi a za 78 kandidacijskih listi koje su imale nedostatke ili nepravilnosti, obavijestila političke subjekte da otklone iste u roku od pet (5) dana (utorak, 19.07.2022. godine), sukladno članu 4.21 stavak (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Od ukupno 78 kandidacijskih listi koje su imale nedostatke ili nepravilnosti, Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je ovjerilo 72 kandidacijske liste od kojih je jedna ovjerena samo u dijelu  koji ispunjava uvjete, jer nisu u cjelosti otklonjeni nedostaci.

Središnje izborno povjerenstvo BiH je odbilo ovjeru 6 kandidacijskih listi jer ne ispunjavaju zakonske uvjete za ovjeru.

U postupku ovjere kandidacijskih listi i kandidata Središnje izborno povjerenstvo BiH je ovjerilo ukupno 822 kandidacijske liste uključujući ranije ovjerenih 17 neovisnih kandidata.

Rok za objavu ovjerenih kandidacijskih listi u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja je do 18.08.2022. godine.

Današnju sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=PtR9Zy6URRQ .