31 . (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

11. 6. 2024 13 : 0 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 25. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 26. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 27. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Instrukcije o pravu predlaganja za dodjelu pozicija članova i zamjenika članova biračkih odbora od strane političkih subjekata
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Berkovići
   2) Kupres (F BiH)
   3) Novi Grad
 4. Prijedog Odluke u predmetu Bosanska narodna stranka (kod 03065)
 5. Prijedlog Odluke o povratu novčanog iznosa za pristojbe za ovjeru
 6. Prijedlog Naputka o izmjeni Naputka o uvjetima i procedurama za akreditiranje izbornih promatrača u Bosni i Hercegovini
 7. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za:
   1) nabavu ambalažnog materijala (PVC vreće) – LOT 1
   2) nabavu ambalažnog materijala (kartonske kutije) – LOT 2
 8. Ostalo


 

Predsjednica
dr. Irena Hadžiabdić