15 . sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

21. 4. 2022 10 : 0

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 14. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
   2) Općinsko vijeće Gradačac
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradskog izbornog povjerenstva Prijedor
   2) Gradskog izbornog povjerenstva Tuzla
   3) Općinskog izbornog povjerenstva Istočni Mostar
   4) Općinskog izbornog povjerenstva Rudo
   5) Općinskog izbornog povjerenstva Novi Grad Sarajevo
   6) Općinskog izbornog povjerenstva Velika Kladuša
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članove vijeća mjesnih zajednica na području:
   1) Grada Bihaća
   2) Općine Trnovo
 5. Informacija o održanoj edukaciji uposlenika centara za birački popis
 6. Prijedlog Upute o izmjeni Upute o postupku otvaranja i uporabe posebnog računa za financiranje troškova izborne kampanje
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju projektnog zadatka nadogradnje softverskog alata za vođenje Središnjeg biračkog popisa Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka utvrđivanja odgovornosti neovisnih kandidata zbog kršenja odredbi članka 15. stavak (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za pristup informacijama:
   1) Hrvatske republikanske stranke
   2) Haruna Išerića
   3) Centra civilnih inicijativa
   4) Miljana Jovičića
 10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o popisu izdvojene arhivske građe iz registraturne građe i odabiru bezvrijedne registraturne građe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 11. Prijedlog Odluke o prikupljanju ponuda za prodaju i uništenje dijela bezvrijedne registraturne građe Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 12. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju teksta Izvješća o provedbi zakona iz mjerodavnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2021. godini
 13. Ostalo

Predsjednik  

 dr. Suad Arnautović