7 . sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

3. 3. 2022 12 : 0

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 6. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština općine Lopare
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva Doboj Jug
 4. Prijedlog Naputka o izmjenama i dopunama Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 5. Prijedlog Odluke iz oblasti primjene članka 1.7 Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine – upis u Središnji birački popis
 6. Dopuna Informacije o pregledanim godišnjim financijskim izvješćima političkih stranaka za 2020. godinu, sa prijedlogom stranaka za reviziju na terenu
 7. Prijedlog Zaključka o održavanju edukacije odgovornih osoba sukladno članku 13. stavak (1) Zakona o financiranju političkih stranaka
 8. Prijedlog Rješenja po zahtjevu Hasana Krehe za pristup informacijama
 9. Ostalo

 

Predsjednik

Željko Bakalar