5 . (žurna) sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2022. godini

16. 2. 2022 13 : 0

  1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
      1) Općinsko vijeće Olovo
  2. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva Lukavac
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvatka iz Središnjeg biračkog popisa za potrebe provedbe izbora za tijela lokalne samouprave – članova savjeta mjesnih zajednica na teritoriju Općina: Bratunac i Srbac
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu / inventuriranju sredstava, potraživanja i obveza Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2021. godine
  5. Ostalo

 

Predsjednik

Željko Bakalar