Dr. Suad Arnautović

Suad Arnautović, doktor političkih nauka, rođen je 17. studenog 1958. godine u Sarajevu. Obavljao je poslove državnog službenika u Republičkom sekretarijatu za narodnu obranu SRBiH i Ministarstvu obrane RBiH u oblasti civilne edukacije, te u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, gdje je bio predstojnik Ureda za odnose s javnošću, načelnik Kabineta, načelnik odjeljenja i urednik časopisa »Securitas».
U periodu od 1995. do 2000. godine u svojstvu honorarnog predavača predavao je na Medicinskom fakultetu, te Visokoj zdravstvenoj školi Univerziteta u Sarajevu.
U 1994. i 1995. godini bio je Glavni i odgovorni urednik (honorarni) Neovisnog političkog magazina za promociju civilnog društva i demokratske kulture «STYLE».
Tokom 1996. godine pokrenuo je i bio uređivač  specijalnog servisa «Izbori» Neovisne novinske agencije “ONASA” Sarajevo.
Objavio je slijedeće knjige: „Politički sistem Bosne i Hercegovine“ (koautor), Sarajevo, 2010., Političko predstavljanje i izborni sistemi u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću”, Sarajevo, 2009., “Analiza politika – Hrestomatija”, Sarajevo, 2008.; „Ten Years of Democratic Chaos – Electoral Processes in Bosnia and Herzegovina from 1996 to 2006., Essays, Analyses and Comments”“, Sarajevo, 2007; “Opštine/Općine u Bosni i Hercegovini – Demografske, socijalne, ekonomske i političke činjenice, (koautor), Sarajevo, 2006.; “Lokalni izbori u BiH 2004. – Naučene lekcije”, (koautor), Sarajevo, 2005.; “Propedeutika političkog marketinga, razumjevanje i organiziranje uspješne izborne kampanje”, Sarajevo, 2001.; “Kampanja za lokalne izbore”, Sarajevo, 2000.; “Kako se branila Bosna”, Sarajevo, 1997.; “Izbori u Bosni i Hercegovini ‘90. - Analiza izbornog procesa”, Sarajevo, 1996. Objavljeni su mu slijedeći radovi: “Izbori 1996 i reintegracija BiH“ (VKBI ) Sarajevo, 1996.;”Svaka politika je lokalna” (VKBI) Sarajevo, 1997.; “Aporije izbornog zakonodavstva u BiH” (VKBI) Sarajevo, 1999.; “Opći izbori 2000. Da ili ne?” (VKBI) Sarajevo, 2000. Koautor je publikacija “Guide for Journalists in Bosnia and Herzegovina Election ’97” Sarajevo, 1997., (Media plan) i “Guide for Journalists in Bosnia and Herzegovina General Election ‘98” Sarajevo, 1998. (Media plan). Koautor je udžbenika “Osnovi civilne odbrane” za učenike osmih razreda osnovne škole, Sarajevo, 1995. Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta/športa.
Objavio je više od dvadeset znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim i stručnim časopisima u BiH i inozemstvu, kao i više autorskih članaka, osvrta i komentara u dnevnim i sedmičnim printanim medijima.
Učestvovao je na više međunarodnih znanstvenih i stručnih simpozija i seminara o izborima i izbornim procesima, na stručnom usavršavanju u oblasti izbornog  sustava i upravljanja izbornim kampanjama u SAD, te u posmatračkim izbornim misijama na izborima održanim u Hrvatskoj (2004 i 2009.), Albaniji (2004.), Azerbejdžanu (2006.), Kirgistanu (2009.) , Meksiku (2009.) i Makedoniji (2010). Učestvovao je na međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama posvećenim  financiranju političkih stranaka, političkom integritetu i izbornim procesima u Egiptu, Srbiji, Moldaviji, Kirgistanu, Francuskoj i Engleskoj. Član je  Udruge izbornih zvaničnika Bosne i Hercegovine, Udruge za političke nauke Bosne i Hercegovine i IPSA-e (Međunarodna  udruga za političke nauke). Dr. Arnautović je, također, 2007. godine završio obuku za međunarodne izborne posmatrače (STO) na OSCE Akademiji u Bishkeku, Kirgistan, u organizaciji OSCE/ODIHR-a.
Završio je kurs Koledža za međunarodne i sigurnosne studije na George C. Marshall Europski centar za sigunosne studije (garmišpartenkirhen, SR Njemačka) u rujnu 2000. godine.
Završio je kurs Koledža za međunarodne i sigurnosne studije na George C. Marshall Europski centar za sigunosne studije na temu „Sintetička okruženja za procjenu nacionalne sigurnosti (SENSE), Sarajevo, siječanj 2000. godine.
Završio je jednomjesečni kurs engleskog jezika za aktivnu komunikaciju u srpnju 2006. godine na Međunarodnom institutu za obuku profesora stranih jezika (IPBA), Kuala Lumpur, Malezija.
Završio je kurs za izborne stručnjake na temu „Glasovanje izvan zemlje i povećanje učešća“ u okviru Bridge (Building resources in democracy, governance and elections) projekta u Beču, svibanj 2012. godine.
Učestvovao je u radu konferencije: What future of Bosnia and Herzegovina in Europe and Euro-Atlantic Community, Wilton Park, London, studeni 2011. godine.

Po pozivu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) Vijeća Evrope podnio je referat na 75. plenarnoj sesiji Venecijanske komisije – Venecija, 13. lipanj 2008. Isto tako, učestvovao je na konferencijama o ulozi tijela za provođenje izbora, koje je organizirala Venecijanska komisija, održanim u Beogradu (2005.) i Londonu (2010.).
U lipnju 2004. godine Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH dr. Arnautovića imenuje za člana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH. Nakon isteka sedmogodišnjeg mandata, ponovo je imenovan za člana Središnjeg izbornog povjerenstva  BiH 22.09. 2011. godine. U periodu siječanj 2008 – svibanj 2009 dr. Arnautović je obavljao dužnost Predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
Prof. dr Suad Arnautović je angažiran u svojstvu spoljnjeg saradnika na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u okviru prvog ciklusa studija na predmetima “Politički sistem Bosne i Hercegovine” i “Analiza politika”, u okviru drugog ciklusa studija na predmetima “Politički pluralizam u BiH” i “Izborni sistemi“ kao i na doktorskom studiju na predmetu „Političko predstavljanje“. U svojstvu koordinatora za Univerzitet Sarajevo voditelj je trogodišnjeg međunarodnog znanstvenog TEMPUS projekta „Razvoj policy-orijentiranih programa obuke u kontekstu europskih integracija (DEPOCEI)“ 2012.-2015.   
Dobitnik je Spomen plakete grada Sarajeva za doprinos ukupnom razvoju grada Sarajevo 06.04.1985. godine. Dobitnik je općinske Povelje sa zlatnim štitom Općine Stari Grad Sarajevo 02.05. 2004. godine. Dobitnik je Povelje sa grbom Općine Centar Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju općine Centar, Sarajeva i Bosne i Hercegovine, 2011. godine.
Angažiran je u muzičkom životu u BiH kao osnivač rock-grupe „Zov“ Sarajevo (1978.-1982. godina), te dječijeg hora „Vrapčići Sarajeva“ i ženskog omladinskog hora „Aprilke“ iz Sarajeva. Autor je više muzičkih djela od kojih su najpoznatije pjesme „Golubica“ i prva ratna pjesma u opkoljenom Sarajevu „Procvjetali zlatni ljiljani“. Sa horom „Aprilke“ učestvovao je na više međunarodnih festivala i smotri horova, te osvojio prestižna mjesta na smotri horova u Mariboru (Slovenija) i Cantonigros (Barselona, Španiija). Na 7. Festivalu dječije pjesme „Lino fest“ Sarajevo 2009. godine osvojio je prvu nagradu stručnog žirija sa kompozicijom „Sve djeca znaju“.
Uvršten je u publikaciju “Ko je ko u Bošnjaka”.