Željko Bakalar

Rođen je u Sarajevu 1977. godine, gdje je završio osnovnu školu, te pohađao Treću gimnaziju. Maturirao je u Gimnaziji Čapljina. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2004. godine, obranivši diplomski rad iz Ustavnog prava na temu “Izborni sustav Bosne i Hercegovine”.

 

Prvi radni odnos zasnovao je kao pripravnik u Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo (2004-2005. godine). Nakon pripravničkog staža, radno iskustvo stjecao je u institucijama Bosne i Hercegovine: od 2006. do 2007. godine kao administrativni tajnik Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine, a potom kao državni službenik u Tajništvu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, na radnim mjestima višeg stručnog suradnika (2007-2009) i stručnog savjetnika za pravna pitanja (2009-2011) u Službi za reviziju financiranja političkih stranaka. Tijekom rada u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH, za vrijeme izbornih razdoblja, radio je i u Odsjeku za pravne poslove na poslovima koji se odnose na zaštitu izbornog prava (Poglavlje VI Izbornog zakona BiH) i po prigovorima i prizivima birača i političkih subjekata. Na Općim izborima 2010. godine imenovan je od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine na dužnost zamjenika ravnatelja Glavnog centra za brojanje Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

 

Odlukom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, 04.05.2011. godine imenovan je za savjetnika za pravna pitanja člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

Navedeni poslovi su obuhvaćali, između ostalog, savjetovanje člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz svih pravnih oblasti, s naglaskom na ustavno-pravna pitanja, pitanja obrane, sukladno mjerodavnosti institucije Predsjedništva BiH, te pitanja izrade zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona donesenih na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i drugih pravnih akata u sporovima, koje, sukladno članku VI. 3. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavnom sudu BiH može podnijeti član Predsjednistva Bosne i Hercegovine.

 

U razdoblju  od 1.9.2014. do 31.12.2018. godine radio je na poslovima voditelja Odjela za ljudske resurse Tajništva Predsjedništva BiH.

 

Odlukom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, od 01.01. 2019. godine imenovan je za savjetnika člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

 

Obnašao je i dužnost člana Povjerenstva za strateško planiranje i razvoj općine Novo Sarajevo (2006-2008. godine).

 

Bio je član Zakonodavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda stručnih, znanstvenih, kulturnih i javnih radnika (2014-2018).

 

Odlukom Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH 20.05.2020. imenovan je za člana Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

Od 01.07.2020. godine do 31.03.2022. godine obavljao je dužnost predsjednika Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.