Vlado Rogić

Rođen 23.01.1963. godine u Drinovcima - općina Grude, gdje je završio Osnovnu školu. U Grudama završio Gimnaziju, a Pravni fakultet 1987.godine u Mostaru. Položio stručni upravni ispit 1988. godine. Pravosudni ispit položio 1995. godine.

Radnu karijeru proveo u tijelima državne uprave. Od 1987. godine do 1997. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, većinom na radnim mjestima u Sektoru pravnih, kadrovskih i obrazovnih poslova.
Od 1997. do 2013. godine radio u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko –neretvanske županije / kantona na poslovima pomoćnika ministra.

U međuvremenu od prosinca 2008. do prosinca 2011. godine radio u Skupštini Hercegovačko – neretvanske županije / kantona.

Dana 29.4.2013. godine imenovan za Zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, gdje je radio do imenovanja za člana Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

Sudjelovao u provedbi svih lokalnih i općih izbora u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2004. godine u svojstvu predsjednika ili tajnika Izbornog povjerenstva gradske općine Mostar – Jugozapad. Godine 1996. obavljao funkciju predsjednika Centra za prebrojavanje glasačkih listića u općini Mostar – Jugozapad. Od 2004.godine do srpnja 2006. godine bio član Izbornog povjerenstva Grada Mostara.

Obavljao dužnost predsjednika Povjerenstva za provođenje referenduma o ustroju Grada Mostara u Gradskoj općini Mostar – Jugozapad, održanog 2004. godine.

Član Udruge izbornih dužnosnika Bosne i Hercegovine. Nazočio najvećem broju stručno - znanstvenih konferencija ove Udruge i Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, te sudjelovao u svojstvu moderatora ili voditelja pojedinih radionica i izradi izbornih priručnika i publikacija.Kao član grupe za trening biračkih odbora i Komiteta za edukaciju Udruge izbornih dužnosnika BiH,nakon preuzimanja izbornih radnji od strane domaćih izbornih tijela,odnosno prestanka pomoći od strane organizacije OSCE, kao predavač-instruktor,sudjelovao u prvoj samostalnoj obuci domaćih trenera biračkih odbora 2002. godine. Vršio obuku predstavnika političkih stranaka za promatranje izbora u Bosni i Hercegovini . Održavao više treninga obuke za predstavnike općinskih struktura u Gradu Mostaru. Kao član Udruge i polaznik poslijediplomskog - magistarskog studija „Bosna i Hercegovina i europsko pravo“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u svibnju i lipnju 2006. godine u Sarajevu,bio predavač učenicima srednjih škola iz BiH na temu »Približavanje Evropskoj uniji». U organizaciji Vijeća Europe sudjelovao u programu edukacije za akreditirane promatrače izbora u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, lipnja 2010. godine.

Boravio na promatranju lokalnih i općih izbora održanim u Austriji,Moldaviji,Kirgistanu i Bugarskoj.

 

Kao član delegacije Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine  sudjelovao u radu četvrte Generalne skupštine Svjetske udruge tijela za provedbu izbora(A-WEB), na kojoj je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izabarano u Izvršni odbor ove asocijacije.

U slobodno vrijeme aktivan u više športskih udruga i saveza.Služi se engleskim i francuskim jezikom.