Dr. Ahmet Šantić

Rođen 02.03.1963. godine u Mostaru.  Nakon završene Gimnazije diplomirao 1986. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Od 1986. godine do travnja 2000. godine radio u Ministarstvu unutarnjih poslova R BiH – CSB Mostar.
Položio stručni upravni ispit 1990. godine.
Od 2000. godine do 26.11.2012. godine radio u Uredu za zakonodvstvo Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu odbranio magistarski ispit 26.10.2004. godine, pod nazivom „Pravni okviri ulaska i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini“, čime je stekao naučno zvanje „magistar pravnih nauka“.
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, odbranio doktorsku disertaciju 16.10.2009. godine pod nazivom, „Izborno pravo Bosne i Hercegovine u kontekstu izbornih sistema savremenih evropskih država“, čime je stekao naučno zvanje „ doktor pravnih nauka“.
Učestvovao u provedbi svih izbora u Bosni i Hercegovini od 1996. godine u svojstvu člana biračkog odbora i predsjednika biračkog odbora. Od 2001. godine izabran kao član Općinskog izbornog  povjerenstva Mostar Stari Grad, a od 2004. godine do veljače 2012. godine, član Izbornog povjerenstva Grada Mostara.

U studenom 2012. godine izabran za člana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, a u razdoblju ožujak 2015 – prosinac 2016. godine obavljao funkciju predsjednika Središnjg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

Prisustvovao svim stručno-naučnim konferencijama u organizaciji Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine i Udruge izbornih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, kao moderator ili vođa pojedinih radionica. Zadnjih petnaest godina radnog vijeka aktivno se posvetio provedbi izbora ne zanemarujući ni teorijski aspekt ove značajne oblasti ustavnog, odnosno političkog sustava. Doktorsku disertaciju posvetio izbornim sustavima preko trideset država Evrope, i na kraju rada obradio razvoj izbornog sustava u Bosni i Hercegovini od 1990. godine, komparirajući ga sa dostignućima izbornih sustava država koje je istraživao, sa prijedlozima određenih rješenja, za koja smatra da mogu unaprijediti izborni proces u BiH.
Nakon što je izabran u zvanje docenta, objavio je knjigu „Izborno pravo – Iskustva Bosne i Hercegovine i evropskih država“, prilagođenu svim zainteresiranim u izbornom procesu od političkih subjekata, akademske zajednice i birača.
U časopisu „ Pravna misao“ objavio članke pod nazivom:

  1. „Neki aspekti lokalne i regionalne vlasti sa osvrtom na Hercegovačko-neretvanski kanton“,
  2. „Državni suverenitet i državljanstvo kao ograničavajući faktori slobode ulaska, kretanja i boravka stranih državljana“,
  3. Izvori izbornog prava u kontekstu međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima“.
  • U organizaciji Udruge izbornih dužnosnika u Bosni i Hercegovini čiji je član, bio kopredavač učenicima srednjih škola iz BiH na temu „ Približavanje Evropskoj uniji“ – Sarajevo, 19. svibanj 2006. godine.
  • Na pravnom fakultetu Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u  Mostaru , izvodio nastavu (kopredavač) na predmetu Upravno pravo.
  • Na građevinskom fakultetu Sveučilišta „Džemal Bijedić“ u  Mostaru, izvodio nastavu na predmetu Pravo i pravni propisi.
  • Izabran je u zvanje docenta.
  • Upisan u Registar naučnih institucija i naučnoistraživačkih kadrova u Federaciji BiH.
Oženjen, otac dvoje djece.